Trang tin điện tử phát triển thương hiệu

Báo giá quảng cáo

Vị trí: Trên cùng (Trái/phải)

Mã quảng cáo: TOP01, TOP02

Kích thước: 350x90(px);

Đặc điểm: Luôn luôn hiển thị.

Loại quảng cáo, ảnh (jpg, gif, png), fllash.

Giá: 15.000.000/tháng.

 


Vị trí: Trên bên phải (1234)

Mã quảng cáo: TOP01, TOP02

Kích thước: 300xOption

Đặc điểm: Luôn luôn hiển thị.

Loại quảng cáo, ảnh (jpg, gif, png), fllash.

Giá: 12.000.000/tháng/(300x120px)

 


 Vị trí: Bên phải dưới (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)

Kích thước: 350xOption

Đặc điểm: Luôn luôn hiển thị.

Loại quảng cáo, ảnh (jpg, gif, png), fllash.

Giá: 6.000.000/tháng

             


Vị trí: Giữa trang chủ

Kích thước: 690x95(px);

Đặc điểm: Luôn luôn hiển thị.

Loại quảng cáo, ảnh (jpg, gif, png), fllash.

Giá: 10.000.000/tháng

 


Vị trí: Cuối trang chủ (Trái/phải)

Kích thước: 350x90(px);

Đặc điểm: Luôn luôn hiển thị.

Loại quảng cáo, ảnh (jpg, gif, png), fllash.

Giá: 5.000.000/tháng

 


Vị trí: Logo trang chủ 

Kích thước: 90x90(px);

Đặc điểm: Chạy ngang trên trang chủ.

Loại quảng cáo, ảnh (jpg, gif, png)

Giá: 15.000.000/năm


 

vcci duoi cung ben trai
SAOMAIGROUP DƯỚI PHẢI

Đối tác

  • nha yen nha trang
  • coimex
  • Tà Cú
  • cang dong nai - doi tac
  • xskt sóc trăng