Trang tin điện tử phát triển thương hiệu

Xây dựng mạng lưới khởi nghiệp cấp khu vực góp phần thúc đẩy chuyển đổi số

  Thứ Năm, Ngày 24 Tháng 9, 2020, 13:49
Xây dựng mạng lưới khởi nghiệp cấp khu vực góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ông Phạm Đình Đoàn

Nỗ lực xây dựng mạng lưới khởi nghiệp cấp khu vực góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số là những mục tiêu quan trọng của Chương trình công bố Danh bạ các giải pháp Chuyển đổi số tại Việt Nam - Digital STARS Showcase 2020 đặt ra.

Đó là chia sẻ của ông Phạm Đình Đoàn - Chủ tịch Dự án Di sản ASEAN BAC: Digital STARS, thành viên ASEAN BAC Việt Nam; Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái; Phó Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình công bố Danh bạ các giải pháp Chuyển đổi số tại Việt Nam - Digital STARS Showcase 2020. Theo ông Phạm Đình Đoàn, Dự án di sản Mạng lưới khởi nghiệp Công nghệ số - Digital STARS cũng được xây dựng với mục tiêu xây dựng một mạng lưới khởi nghiệp cấp khu vực để thúc đẩy quá trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng như thuận lợi hóa tiến trình chuyển đổi số, đặc biệt với các doanh nghiệp vừa, nhỏ và rất nhỏ (MSMEs) tại ASEAN…

- Dự án Di sản của ASEAN BAC 2020: Mạng lưới khởi nghiệp Công nghệ số (Digital STARS) được triển khai đem lại những lợi ích gì cho doanh nghiệp Việt trong giai đoạn này, thưa ông?

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, doanh nghiệp Việt Nam cũng như ASEAN đang gặp những khó khăn và thách thức chưa từng có. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ,  nhìn nhận và đánh giá lại cách thức kinh doanh cũ, ứng dụng công nghệ và mạng Internet nhằm chuyển đổi mô hình kinh doanh, tối ưu hóa nguồn lực và chi phí, mở rộng tiếp cận thị trường, giúp người lao động có thể làm việc từ xa, tránh các tiếp xúc trực tiếp không thật cần thiết, qua đó vượt qua giai đoạn khó khăn hậu COVID-19, để tồn tại và phát triển, đảm bảo an sinh xã hội.

Năm nay khi Việt Nam là Chủ tịch ASEAN, Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) giữ vai trò Chủ tịch sẽ phối hợp cùng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) triển khai dự án di sản Mạng lưới khởi nghiệp Công nghệ số - Digital STARS với mục tiêu xây dựng một mạng lưới khởi nghiệp cấp khu vực để thúc đẩy quá trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng như thuận lợi hóa tiến trình chuyển đổi số, đặc biệt với các doanh nghiệp MSMEs tại ASEAN.

Các tổ chức, doanh nghiệp trong hệ sinh thái khởi nghiệp trong ASEAN, các nhà cung cấp giải pháp chuyển đổi số, các doanh nghiệp mong muốn sử dụng công nghệ số để chuyển đổi mô hình kinh doanh, tham gia vào nền kinh tế số trong khu vực sẽ có thể tham gia mạng lưới này để chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn tốt về khởi nghiệp, chuyển đổi số; chắp mối kinh doanh và đầu tư; mở rộng tiếp cận khách hàng...

Các kết quả bước đầu của dự án trong năm 2020, triển khai tại Việt Nam, bao gồm:

Thứ nhất, báo cáo “Chuyển đổi số: Giải pháp giúp doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19 và phát triển”, khảo sát và đánh giá tác động của đại dịch tới tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, ứng dụng của chuyển đổi số trong việc ứng phó với các khó khăn này và các cơ hội kinh doanh trong bối cảnh “bình thường mới”.

Thứ hai, chương trình công bố danh bạ các giải pháp chuyển đổi số Việt Nam - Digital STARS Showcase 2020 - www.digital-stars.vn , với mục tiêu tìm kiếm, vinh danh và xây dựng cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ số, các nhà cung cấp giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tại Việt Nam thành công trong tiến trình chuyển đổi số, ứng phó với đại dịch Covid.

Thứ ba, diễn đàn Khởi nghiệp ASEAN, dự kiến sẽ được tổ chức thường niên, bắt đầu tại Việt Nam vào tháng 10/2020, và luân phiên tại các nước ASEAN giữ nhiệm kỳ Chủ tịch vào các năm tiếp theo, tạo ra một nền tảng để thảo luận giữa các chuyên gia về khởi nghiệp, chuyển đổi số trong khu vực về xu thế, định hướng phát triển, thách thức và cơ hôi trong sự phát triển của nền kinh tế số.

Thứ tư, cổng thông tin về Mạng lưới khởi nghiệp ASEAN, dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm 2020 tại địa chỉ www.digital-stars.org, và sẽ được phổ biến rộng rãi đến cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và ASEAN, nhằm giúp doanh nghiệp có cái nhìn toàn cảnh hơn về bức tranh chuyển đổi số, tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ phù hợp, thực hành kết nối trao đổi kinh nghiệm trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong khu vực.

- Vậy, còn sự gắn kết giữa ASEAN BAC với Chương trình công bố Danh bạ giải pháp Chuyển đổi số Việt Nam - Digital STARS Showcase 2020 như thế nào?

Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC) do Lãnh đạo các nước ASEAN thành lập từ năm 2001, qua đó Chính phủ mỗi nước chỉ định 03 thành viên là các doanh nghiệp lớn, có sức ảnh hưởng trong khu vực tham gia vào Hội đồng. Tại Việt Nam, các thành viên ASEAN BAC gồm, Phó Chủ tịch VCCI ông Đoàn Duy Khương - Chủ tịch ASEAN BAC 2020; Chủ tịch Tập đoàn BRG - bà Nguyễn Thị Nga; Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái - ông Phạm Đình Đoàn.

Năm ASEAN 2020, VCCI được Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì các hoạt động của doanh nghiệp trong đó có Dự án di sản Mạng lưới khởi nghiệp Công nghệ số (Digital STARS) của ASEAN BAC, theo định hướng chủ đề chính của ASEAN BAC 2020 là “ASEAN số vì sự phát triển bền vững”.

Tập trung triển khai tại Việt Nam vào năm Chủ tịch ASEAN, dự kiến Digital STARS sẽ được tiếp tục được hỗ trợ triển khai tại các nước ASEAN trong nhiệm kỳ Chủ tịch, với mục tiêu thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển bao trùm, phát triển kinh tế  số tại các nước ASEAN.

Chương trình công bố Danh bạ giải pháp Chuyển đổi số Việt Nam - Digital STARS Showcase 2020 là một trong những hoạt động của Dự án di sản Digital STARS của ASEAN BAC với mục tiêu tìm kiếm và công bố các giải pháp chuyển đổi số có tính ứng dụng cao, mang tính mới và sáng tạo, nhằm (1) Kết nối các doanh nghiệp chuyển đổi số với khách hàng trong khu vực ASEAN, (2) Khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp MSMEs chuyển đổi mô hình kinh doanh trên nền tảng số.

- Tại sao Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC) lại lựa chọn lĩnh vực chuyển đổi số để triển khai hoạt động lần này?

ASEAN đang là một trong những khu vực, nền kinh tế năng động nhất trên thế giới, tuy nhiên các báo cáo của các tổ chức quốc tế gần đây cho thấy tiềm năng phát triển của nền kinh tế số tại ASEAN còn chưa tương xứng với tiềm năng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, xương sống của nền kinh tế ASEAN, mặc dù đều nhận thức được cơ hội do ứng dụng công nghệ số đem lại, đang gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện chuyển đổi số.

Có thể nói kinh tế số sẽ giúp ASEAN hội nhập và tăng trưởng, tuy nhiên cần hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa có thể tham gia thành công vào tiến trình này, đảm bảo phát triển bao trùm. Vì các lý do này ASEAN BAC đã chọn chủ đề “ASEAN số vì sự phát triển bền vững” làm chủ đề chính của năm 2020.

Đặc biệt trong bối cảnh, diễn biến bùng phát của đại dịch COVID-19, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh, đặc biệt những doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa chịu ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc nhất. Có thể nói “Chuyển đổi số” là cứu cánh, cũng như động lực để doanh nghiệp tiếp tục tồn tại phát triển. Các doanh nghiệp cần đánh giá lại mô hình kinh doanh và chiến lược của doanh nghiệp, tìm phương hướng ứng dụng công nghệ số để chuyển đổi cách kinh doanh, tối ưu hóa nguồn lực, tiết kiệm chi phí, minh bạch hóa và đơn giản hóa các thủ tục, mở rộng tiếp cận thị trường…

Kỳ vọng của ban tổ chức đối với Chương trình công bố Danh bạ giải pháp Chuyển đổi số Việt Nam - Digital STARS Showcase 2020?

Danh bạ Giải pháp Chuyển đổi số Việt Nam - Digital STARS Showcase 2020 được thực hiện tại Việt Nam trong năm đầu tiến của Dự án, nhằm thu thập danh bạ về các giải pháp về chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam. Thông tin này, sau đó sẽ được phổ biến rộng rãi tới cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, hội viên của VCCI, mạng lưới khách hàng của VNPT, trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trong khuôn khổ Chương trình Chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ.

Danh bạ sẽ được phát triển theo mô hình cơ sở dữ liệu trực tuyến hỗ trợ khách hàng, đối tác doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm và tra cứu cũng như so sánh các giải pháp chuyển đổi số, qua đó lựa chọn được sản phẩm phù hợp với quy mô, nhu cầu của doanh nghiệp mình. Trong những năm tiếp theo, danh bạ sẽ được mở rộng quy mô sang các nước ASEAN khác với tham vọng chung tay xây dựng một cơ sở dữ liệu chung về chuyển đổi số của khu vực.

- Ông có đánh giá gì về vai trò của VNPT - đơn vị đồng tổ chức chương trình lần này?

VNPT là tập đoàn hàng đầu của Việt Nam trong ngành viễn thông, công nghệ thông tin, với năng lực tầm cỡ khu vực, đáp ứng được những yêu cầu cung cấp giải pháp tổng thể, tư vấn và cung cấp dịch vụ tốt nhất với đội ngũ nhân lực hùng hậu và chuyên nghiệp đã thực hiện nhiều dự án lớn và thành công, đạt nhiều giải thưởng trong và ngoài nước.

Đối với Dự án di sản ASEAN: Mạng lưới khởi nghiệp Công nghệ số - Digital STARS, VNPT phối hợp chặt chẽ và đồng hành triển khai toàn bộ các hoạt động của dự án tại Việt Nam, trong đó đặc biệt là công tác hỗ trợ xây dựng Cổng thông tin mạng lưới khởi nghiệp ASEAN trong 02 năm 2020-2021, nhằm phát triển một hạ tầng ứng dụng công nghệ cao để thúc đẩy hợp tác, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, cơ hội hợp tác kinh doanh của cộng động doanh nghiệp ASEAN.

Đồng thời VNPT cũng là một trong những đơn vị hỗ trợ nền tảng ứng dụng phần mềm phục vụ các cuộc họp trực tuyến của Chính phủ trong khuôn khổ năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020.

- Là Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái, một doanh nghiệp có rất nhiều các doanh nghiệp thành viên, hoạt động trong lĩnh vực thương mại, kinh doanh và phân phối các sản phẩm hàng tiêu dùng... ông có thể chia sẻ về việc ứng dụng CNTT và lộ trình chuyển đổi số của Phú Thái ở thời điểm này?

Phú Thái hiện đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực, cốt lõi là phân phối, bán lẻ và các hoạt động đầu tư. Trong thời gian vừa rồi, các công ty thành viên của Phú Thái cũng đã có những bước thực hiện chuyển đổi số. Có công ty thành viên của Phú Thái đã đầu tư cả triệu USD để tiến hành chuyển đổi số nhằm phù hợp với yêu cầu phát triển cũng như đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong vòng 1-2 năm tới, Phú Thái sẽ xây dựng và đầu tư nguồn ngân sách tương xứng để chuyển đổi số toàn diện, trở thành công ty hoạt động hiệu quả nhất có thể.

Về mặt lâu dài, việc chuyển đổi số không chỉ là sự mong muốn nữa mà nó gần như là một yêu cầu bắt buộc. Việc chuyển đổi số không chỉ dành cho các doanh nghiệp lớn mà cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí là doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc start-up. Các lãnh đạo doanh nghiệp quy mô lớn hay nhỏ đều phải đặt ra đó là một yêu cầu tất yếu trong thời gian tới, nếu như chúng ta muốn tồn tại và phát triển bền vững.

- Xin cảm ơn ông!

Để tham gia Chương trình Công bố Danh bạ các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại Việt Nam - Digital STARS Showcase 2020, doanh nghiệp đăng ký và tham dự cuộc thi trực tuyến HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ tại Cổng thông tin Mạng lưới khởi nghiệp công nghệ số ASEAN (www.digital-stars.vn). Hạn cuối ngày 25/9/2020. Các doanh nghiệp không bị giới hạn việc việc đăng ký số lượng giải pháp, Ban tổ chức sẽ đánh giá hồ sơ và lựa chọn 200 giải pháp đưa vào Danh bạ các giải pháp chuyển đổi số tại Việt Nam - Digital STARS Showcase 2020, dự kiến sẽ được phát hành và phổ biến rộng rãi tới cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Top 10 doanh nghiệp cung cấp giải pháp chuyển đổi số thuộc nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ được lựa chọn đánh giá bởi Ban cố vấn của Chương trình, thuộc Hội đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của VCCI, và sẽ được giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của mình tại Diễn đàn khởi nghiệp ASEAN về công nghệ số, dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 10/2020 tại Hà Nội, với sự tham gia và chứng kiến của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Nguồn: vnmedia.vn

Từ khóa:

Bài viết liên quan

au vung ben phai.tren cung
nha mat

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ - VÀNG

 • Mã chứng khoán TC Khớp lệnh +/-
  Giá KL
 • Mã chứng khoán TC Khớp lệnh +/-
  Giá KL
Yến sào Khánh HòaSAMAI BÊN PHẢIQuảng cáo bên trái dưới 2 (RMIT)CANG DONG NAI
vcci duoi cung ben trai
SAOMAIGROUP DƯỚI PHẢI

Đối tác

 • nha yen nha trang
 • coimex
 • Tà Cú
 • cang dong nai - doi tac
 • xskt sóc trăng